Yeterlik Sınavı

Bölümümüzde Doktora programına kayıtlı olan öğrencilerin derslerini tamamlamalarını takip eden üç dönem içinde Doktora yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Doktora adayları ancak bu sınavı başarıyla tamamladıktan sonra tez çalışmalarına başlayabilirler. Belirtilen süre içinde doktora yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler doktora programının en başına dönerler. Öğrenciler doktora yeterlik sınavına girecekleri dönemde kayit sırasında Q dönemine kaydolacaklardır.
 
Bu sınavdan önce geçerli bir yabancı dil sınavı almış olmanız ve aldığınız yabancı dil sınavının sonucunu Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmeniz gerekmektedir. Bu konuda dikkatli olunuz. 2013 yılından itibaren KPDS ve ÜDS yapılmayacak, bunların yerine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapılacaktır. YDS tarihleri için ilgili yılın ÖSYM sınav takvimini takip ediniz.
 
Fen Bilimleri Enstitüsünün kabul ettiği en düşük yabancı dil sınav notları ve geçerlilik süreleri aşağıda belirtilmiştir:
TOEFL: 66 puan - 2 yıl
ÜDS: 55 puan - 3 yıl
KPDS: 55 puan - (geçerlilik süresini FBE'ye danışınız)
YDS: (FBE'ye danışınız)
 
Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yazılı ve sözlü sınav jürileri, öğrencinin danışmanı, daimi yeterlik komitesinden 3 kişi ve üniversite dışından bir kişi olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Üniversite dışından gelecek olan jüri üyesinin dönem içinde öğrencinin danışmanı tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yine üniversite dışından bir de yedek üye bildirilmesi gerekmektedir. 
 
Yazılı sınav, jürilerin oluşturulmasından sonra belirlenecek bir tarihte yapılır ve bu sınava tüm öğrenciler birlikte girerler. Yazılı sınavı geçen öğrenci, sözlü sınava girme hakkını kazanır.
 
Sözlü sınav ise her öğrenciye özel olarak düzenlenecek olup sınav tarih ve saati öğrencinin danışmanı tarafından tüm jüri üyelerine uyacak şekilde seçilecektir.
 
Yazılı sınav sorularının zamanında hazırlanabilmesi için üniversite dışından gelecek olan jüri üyesinin en kısa zamanda belirlenmesi gerekmektedir. Lütfen danışmanınız ile konuşarak sınava gireceğiniz dönemin ilk dört haftası içinde üniversite dışından asil ve yedek jüri üyelerinin belirlenmesini sağlayınız. Bu aşamada tez konunuzu da bildirmeniz gerekmektedir.
 
Ayrıca yazılı sınav sorusunu hazırlamada üniversite dışından gelecek jüri üyesine yardımcı olabilmek amacıyla sınava gireceğiniz dönemin ilk üç haftası içinde
 
1) Lisans, Y. Lisans ve Doktora transkriptlerinizi,
2) Y. Lisans ve Doktora programında aldığınız derslerin içeriklerini (EE699 için konu başlığı ve bir paragraflık özet, diğer dersler için katalog tanımları yeterli),
3) Sizi tanıtacak kısa bir CV'nizi,
4) Tez olarak çalışacağınız konuyu özetleyen yarım sayfalık bir dökümanı
 
Doktora yeterlik komitesi başkanına ulaştırmanız gerekmektedir.
 
ADAYIN SINAV ÖNCESİNDE YAPMASI GEREKEN İŞLER LİSTESİ
  
1. Doktora yeterlik komitesi başkanına yukarıda belirtilmiş olan dökümanların (transkriptler, lisansüstü ders içerikleri, CV, tez konusu özeti) dönemin ilk üç haftası içinde ulaştırılması,
  
2. Danışman ile beraber üniversite dışından asil ve yedek jüri üyelerinin dönemin ilk dört haftası içinde belirlenip doktora yeterlik komitesi başkanına bildirilmesi,
  
3. Yabancı dil sınav sonuçlarının yazılı sınavdan önce Fen Bilimleri Enstitüsüne ulaştırılması.
   
DOKTORA YETERLİK SINAVININ GENEL ÇERÇEVESİ
 
Yazılı sınav tüm adaylara yönelik dört ve adaya özel iki olmak üzere toplam altı sorudan oluşur. Sınav süresi 3 saattir.
 
Dört genel sorudan bir tanesi temel elektrik-elektronik mühendisliği bilgileri veya matematik (EE201, EE202, türevsel denklemler, vs.) konularından olabilir. Diğer üç genel soru elektronik (EE333, EE334), kontrol (EE352) ve haberleşme (EE373, EE374) opsiyonlarından gelir. Bu derslerin katalog tanımlarına lisans programı sayfasından bakabilirsiniz.
 
İki özel soru öğrencinin danışmanı ve dışarıdan bir jüri üyesince öğrencinin lisansüstü çalışmalardaki birikimi gözönüne alınarak hazırlanır.
 
Öğrenciden beklenen bu altı sorudan beşini cevaplamaktır. Bunlar 1 temel mühendislik, 2 opsiyon sorusu ve 2 lisansüstü konulardan adaya özel sorudur. Sözlü sınava hak kazanmak için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almak gereklidir.
 
Sözlü sınavda üç daimi yeterlik komitesi üyesi, öğrencinin danışmanı ve üniversite dışından gelen jüri üyesi öğrencinin yeterliğini ölçmek amacıyla sorular yöneltirler. Bu sorular üç farklı opsiyon konuları (elektronik, kontrol, haberleşme) ve öğrencinin lisansüstü dersleri/çalışmaları ile ilgilidir.
  
Adaylar sınavla ilgili daha fazla bilgi için komite başkanına başvurabilirler.
 
SINAV SONRASI
 
Sınavda başarılı olan adayların 30 gün içinde tez izleme komitelerini oluşturmaları ve sınavı takip eden dönem sonuna kadar tez önerilerini savunmaları gerekmektedir.
 
DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ DAİMİ ÜYELERİ
 
Burak Acar
 
Yağmur Denizhan
 
Ahmet Öncü
 
Murat Saraçlar
 
Oğuzhan Çiçekoğlu