Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı

 

Bölümümüzde Doktora programına kayıtlı olan öğrencilerin programa ilk kayıt tarihinden itibaren 5 dönem içinde derslerini (GNO >= 3,00 ile) tamamlayarak Doktora Yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Derslerini 4 dönemden önce tamamlayan öğrenciler, talep ettikleri takdirde ve ilk kayıt tarihinden itibaren 5 dönemlik süreyi aşmamak üzere, sınava girmeyi en çok 2 dönem ertelemeyi talep edebilirler. Sınava girecekleri dönemi bu şekilde erteletmiş olan öğrencilere bu süre zarfında “Q” statüsü verilir.

 

Doktora yeterlik sınavından önce geçerli bir yabancı dil sınavı almış olmanız ve aldığınız yabancı dil sınavının sonucunu Fen Bilimleri Enstitüsüne (FBE) şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. Yabancı dil şartları hakkında en güncel bilgiye FBE’den ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin yabancı dil sınavı şartlarını öğrenmek / teyit etmek için FBE ile iletişime geçmeleri önerilir. Doktora yeterlik komitesi öğrencilerin yabancı dil şartını sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmek ve/ya bu konuda karar vermekle yükümlü değildir. Komite, sadece bilgi amaçlı ve kendi kayıtlarında tutmak için öğrencilerden yabancı dil sınav sonuçlarını talep edebilir.

 

Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin tez danışmanı, üniversite dışından iki akademisyen ve doktora yeterlik sınav komitesinden iki öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulur. Jüriye katılan komite üyeleri öğrencinin araştırma konusu dışındaki alanlardan seçilir.

 

Doktora yeterlik sınavı bir yazılı, bir sözlü sınavdan oluşur. Yazılı sınavda iki bölüm bulunur. İlk bölümde (A) tez danışmanı ve üniversite dışı jüri üyelerinin hazırladığı 3 soru bulunur. Öğrenci bu üç sorudan seçtiği ikisini cevaplar. İkinci bölümde (B) doktora yeterlik sınav komitesi üyelerinin hazırladığı 4 soru bulunur. Soruların üçü Sinyal/Telekom, Kontrol ve Elektronik alanlarından, biri ise temel EE konularından (Devreler) lisans seviyesinde sorular olur. Öğrenci bu dört sorudan seçtiği üçünü cevaplar. Yazılı sınavdan başarılı olma sınırı 60/100’dür.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, takip eden 1 ay içinde tez danışmanının organizasyonuyla düzenlenen sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda her jüri üyesi bir soru sorar. Sözlü sınavdan başarılı olma sınırı 60/100’dür.

Yazılı ve sözlü sınavlardan başarılı olan adaylar doktora programında tez aşamasına gelirler. Doktora tezlerinin, adayların programa ilk kayıt oldukları tarihten itibaren 12 dönem içerisinde tamamlaması gerekir. Yazılı veya sözlü sınavdan başarısız olan adaylar takip eden dönem ikinci ve son doktora yeterlik sınav haklarını kullanırlar.

SINAVDAN ÖNCE:

  1. Doktora programı akademik danışmanınız ile görüşerek, doktora yeterlik sınavına girecek öğrenciler arasında kendi adınızın da doktora yeterlik sınav komitesine iletildiğini teyit edin.
  2. FBE ile irtibata geçerek yabancı dil sınav şartını sağladığınızı ve gerekli belgeleri FBE’ye ilettiğinizi teyit edin.
  3. Doktora yeterlik sınav komitesine en güncel email adresinizi iletin ve komite tarafından gönderilen e-postaları aldığınızı teyit edin.
  4. Komite tarafından dönem başında açıklanan sınav takvimini takip edin.

SINAVDAN SONRA:

Sınavda başarılı olan adayların tez izleme komitelerinin zamanında kurularak FBE’ye bildirilmesi gerekmektedir. Adaylar, sınav sonrası ilk akademik dönem içinde tez önerilerini tez izleme jürisine sunarlar. Tez izleme ve devamında tez savunma jürilerinin kurulması, takvimlerinin oluşturulması tez danışmanının sorumluluğundadır.

DOKTORA YETERLİK SINAV KOMİTESİ ÜYELERİ

Burak Acar

Yağmur Denizhan

Ahmet Öncü

Murat Saraçlar

Oğuzhan Çiçekoğlu