Uzmanlık Alanları

Communication Systems
Specilization Required Courses: 

EC 102

Course Name: 
Ekonomiye Giriş 2
Course Credit: 
3
Course Description: 
Milli gelir ve milli gelirin belirlenmesi, milli gelirdeki değişimler, toplumsal maliyenin elemanları, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme, Türk ekonomisindeki örnekler ve uygulamalar.

EE 240

Course Name: 
Sayısal Sistem Tasarımı
Course Credit: 
3
Course Description: 
Sayısal tasarım dilleri, sayısal devre sentezi, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık yapıları, bellek ve denetim birimleri, mini- ve mikro-bilgisayar sistemleri. Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA). Laboratuvar çalışmaları.

EE 304

Course Name: 
Enerji Dönüşümü
Course Credit: 
3
Course Description: 
Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç evreli sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeler, eşdeğer devreler, ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç edimi. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı direni makinaları, eşsürümlü direni makinaları, doğru akım makinaları. Eşölçümlü değişken akımlı eşsüremli makinalar. Eşölçümlü değişken akımlı endüksiyon makinaları.
Specilization Elective Courses: 

EE 142

Course Name: 
Sayısal Sistemler
Course Credit: 
2
Course Description: 
Sayı sistemleri, Boole cebiri, mantık ağları ve yalınlaştırılması. Kapılarla mantık tasarımı. Orta ölçekli tümleştirme (MSI) ve yüksek ölçekli tümleştirme (LSI) teknolojileri. Birleşimsel ve ardışıl devreler. Sayıcılar ve kayan yazmaçlar.

EE 202

Course Name: 
Elektrik Devreleri II
Course Credit: 
4
Course Description: 
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
Prerequisite: 
EE 201

EE 240

Course Name: 
Sayısal Sistem Tasarımı
Course Credit: 
3
Course Description: 
Sayısal tasarım dilleri, sayısal devre sentezi, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık yapıları, bellek ve denetim birimleri, mini- ve mikro-bilgisayar sistemleri. Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA). Laboratuvar çalışmaları.
Control Systems
Specilization Required Courses: 

EE 142

Course Name: 
Sayısal Sistemler
Course Credit: 
2
Course Description: 
Sayı sistemleri, Boole cebiri, mantık ağları ve yalınlaştırılması. Kapılarla mantık tasarımı. Orta ölçekli tümleştirme (MSI) ve yüksek ölçekli tümleştirme (LSI) teknolojileri. Birleşimsel ve ardışıl devreler. Sayıcılar ve kayan yazmaçlar.

EE 201

Course Name: 
Elektrik Devreleri I
Course Credit: 
4
Course Description: 
Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Ölçüm ve hata çözümlemesi. Laboratuvar çalışmaları.

EE 241

Course Name: 
Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Course Credit: 
2
Course Description: 
Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Prosedürler ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama.
Specilization Elective Courses: 

EE 333

Course Name: 
Elektronik I
Course Credit: 
3
Course Description: 
Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizmaları; yarı iletken katkılama; p-n eklemi; diyot karakteristikleri ve uygulamaları; güç kaynakları; bipolar eklemler; transistor çalışması; transistor karakteristikleri; transistor kutuplaması; küçük işaret modellemesi ve analizi; Alan etkili transistorların çalışması ve kutuplaması; Alan etkili transistorların küçük işaret modellemesi ve analizi.

EE 334

Course Name: 
Elektronik II
Course Credit: 
4
Course Description: 
Çok katlı yükselteçler; birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı; farksal yükselteçler; transistörlerin yüksek frekans modellemesi, geribesleme ve genişbant teknikleri. Analog Tümleşik Devreler; işlemsel yükselteçler; güç yükselticileri; süzgeçler ve osilatörler; düzenlenmiş güç kaynakları.
Electronics
Specilization Required Courses: 

EE 202

Course Name: 
Elektrik Devreleri II
Course Credit: 
4
Course Description: 
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
Prerequisite: 
EE 201

EE 313

Course Name: 
Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Course Credit: 
4
Course Description: 
Olasılığın temelleri. Rasgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rasgele değişken üzerinde işlemler: Rasgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rasgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rasgele değişken üzerinde işlemler. Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler.
Specilization Elective Courses: 

EE 242

Course Name: 
Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Course Credit: 
3
Course Description: 
Veri yapıları, yapısal programlama. Çok boyutlu eniyileme problemlerinin sayısal çözümü, yakınsama özellikleri, eğim ve Newton yöntemleri. Doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal tümlev.

EE 313

Course Name: 
Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Course Credit: 
4
Course Description: 
Olasılığın temelleri. Rasgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rasgele değişken üzerinde işlemler: Rasgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rasgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rasgele değişken üzerinde işlemler. Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler.