TK 222

TK 222
Türkçe 2
Credits: 
2
Sergi, açıklama, anlatım ve tartışma amacıyla yazılı Türkçe pratik ve eğitim. Temel kurallar, noktalama işaretleri ve dikte örnekleri. Yazı biçimi ve kompozisyon; bilimsel ve akademik yazı, raporlar ve denemeler. Türk yazarların klasik ve çağdaş eserleri. Topluluk önünde konuşma ve tartışma tekniklerinde uygulama.