TK 221

TK 221
TK 221 Türkçe
Credits: 
2
Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi. Türk dilinin ait olduğu Ural-Altay dil ailesine özel vurgu yapılarak, dillerin sınıflandırılması. Dilbilimin dört temel alanının incelenmesi: fonetik, morfoloji, sözdizimi ve semantik. Türkçenin fonetik yapısı; kelime ve cümle yapısı. Seçilen şiirlerin, makalelerin ve hayali eserlerin analizi.