Staj Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Staj Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Staj zamanı ve süresi hakkında

Q1) Tamamlanması gereken en az staj günü sayısı kaçtır?
A1) BU-EE’den lisans derecesi ile mezun olabilmek için en az 60 iş günü staj yapılmalıdır.
 
Q2) Bir şirkette en az kaç gün staj yapılmalıdır?
A2) Herhangi bir organizasyonda en az 15 iş günü staj yapılmalıdır. Toplam 60 iş günü tek bir organizasyonda tamamlanamaz. Her öğrenci iki veya daha fazla farklı şirkette staj yapmalıdır.
Q3) Hangi zamanlarda staj yapılabilir?
A3) Yazın ve kış yarıyıl tatili sırasında staj yapılabilir. İlkbahar ve güz dönemlerinde veya final döneminde staj yapılamaz. Haftaiçi ve cumartesi günleri staj yapılabilir, fakat pazar günleri staj kabul edilmez. Dini ve ulusal bayramlarda staj yapamazsınız.
Q4) Yaz okulu sırasında staj yapabilir miyim?
A4) Yaz okulu sırasında tek ders alan öğrenciler en fazla 4 iş günü + cumartesileri, yaz okulu sırasında iki ders alan öğrenciler en fazla 3 iş günü + cumartesileri staj yapabilirler. Yaz okulu sırasında ikiden fazla ders alan öğrenciler yaz okulu sırasında staj yapamazlar.
Staj Yeri/Şirketi hakkında
Q1) Nerelerde staj yapabilirim?
A1) En az bir elektrik mühendisini bünyesinde barındıran, elektrikli veya elektronik alet üretimi veya tasarımı yapan, elektrik/elektronik atölyesi veya laboratuvarı olan organizasyonlarda staj yapabilirsiniz. Ayrıca elektronik, iletişim veya kontrol ile ilgili yazılım şirketlerinde de staj yapılabilir. Stajınızın konusu esas olarak elektronik, iletişim veya kontrol olmalıdır.
Q2) Hangi organizasyonlardaki stajım kabul edilir?
A2) "Stajın öncelikli amacı öğrencilere mühendislik ve endüstri organizasyonlarında pratik, teknolojik ve de insan ilişkileri ve yönetim konusunda tecrübe kazandırmaktır". Bundan dolayı herhangi bir üniversitede veya araştırma laboratuvarındaki stajlar kabul edilmemektedir. En fazla 30 iş günü olmak kaydı ile bazı organizasyonlarda (TUBITAK-MAM gibi) endüstri tabanlı bir proje üzerine yapılan stajlar kabul edilebilir.
Öğrencilerin staj yaptığı kurumların en az bir tanesinin endüstriyel bir kuruluş olması şartıyla, yurt dışı üniversitelerinin araştırma laboratuvarlarında staj kabul edilebilmektedir.
Küçük tamir atölyelerinde (Bünyesinde elektrik mühendisi barındırsa dahi) yapılan stajlar kabul edilmez.
Sadece ticaret veya finans ile ilgili yazılım şirketlerinde yapılan stajlar kabul edilmez.
Q3)  Uygun bir staj yeri nasıl bulabilirim?
A3) Esas olarak öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. Öğrenciler bölümün ilan panosunda uygun staj imkanları da bulabilirler.
Staja başlamadan önce:
Q1) Staj için sigortalandığıma dair belgeyi nasıl temin edebilirim?
A1) Staj bildirim formunu doldurup staj danışmanına final döneminden önce teslim etmeniz gerekmektedir. Buradan stajınıza dair alacağınız belgeyi üniversitenin “Hesap İşleri Müdürlüğü”ne teslim etmelisiniz. Hesap İşleri Müdürlüğü size sigortalandığınıza dair belge verecektir. Bu belge staj yapacağınız yere teslim edilmelidir. Sigortasız staj yapılamaz.
Staj sırasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar:
Q1) Staj defterimi nasıl yazmalıyım?
A1) Staj defteri bir kitap özeti veya kullanım kılavuzu değil bir günlük şeklinde yazılmalıdır. Bu sebepten dolayı günlüğünüzde her gün için “NE YAPTIĞINIZI” en fazla üç cümleden oluşacak şekilde yazmalısınız. Her gün için bir günlük sayfası yazmayınız. Her sayfaya birkaç iş gününde yaptıklarınızı yazınız.
Yaptığınız staj sırasındaki işinizin detaylı anlatımını GENEL RAPOR kısmında yazmanız gerekmektedir. İşiniz ile ilgili teorik veya pratik açıklamalar staj defterinizin GENEL RAPOR  kısmında bulunmalıdır. Genel rapor kısmında günlüğünüzden alıntılar yapabilirsiniz.
Staj defterinin günlük kısmı stajınız esnasında yazılmalıdır. Genel raporu daha sonra yazabilirsiniz.
Herhangi bir kullanım kılavuzunun veya kitabın/veri föyünün/belirtim kağıtlarının özetini ne günlüğünüzde ne de genel rapor kısmında kullanmayınız.
GENEL RAPOR kısmında bulunan staj değerlendirme bölümü de sıkça hata yapılan kısımlardan birisidir. Bu değerlendirmeyi “STAJ DEĞERLENDİRME FORMU” içerisinde yapmanız gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için staj içtüzüğünü okuyabilirsiniz.
Q2) GENEL RAPORUN uzunluğu ne kadar olmalıdır?
A2) GENEL RAPOR yaklaşık olarak her 3 staj günü için elle yazılmış bir sayfa olabilir. Eğer GENEL RAPORu Microsoft Word formatında yazıyorsanız, her  3 staj günü için en az 500 kelime olmalıdır. Bu nedenle,
  --Eğer 15 gün staj yaptıysanız, GENEL RAPORUNUZ en az 5 sayfa elle yazılmış sayfadan veya 2500 kelimeden oluşmalıdır.
  -- Eğer 20 gün veya daha uzun staj yaptıysanız, GENEL RAPORUNUZ en az 7 sayfa elle yazılmış sayfadan veya 3500 kelimeden oluşmalıdır.
ÖNEMLİ NOT: Eğer GENEL RAPORUNUZU elektronik formatta yazıdıysanız, staj defterinizin hem çıktısını hem de genel raporun elektronik versiyonunu Microsoft Word Formatında staj belgelerinizi teslim etmeden ÖNCE e-mail olarak ilan edilen mail adresine yollamanız gerekmektedir.
Q3) Peki diğer belgelerde bulunan kaşeler ve onay imzaları?
A3) Staj sicil formu ve staj tamamlama formu imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Defterde ilk sayfa ve haftalık program sayfaları da imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Diğer sayfalar (günlük) ve iş belgelerinin kaşelenmesine ve imzalanmasına gerek yoktur. Bütün kaşeler şirkete veya enstitüye ait olmalıdır.
Q4) Staj sicil formunu diğer belgelerimle birlikte teslim edebilir miyim?
A4) Evet. Ama, kapalı ve staj yaptığınız yerde mühürlenmiş bir zarf içerisinde teslim edebilirsiniz.
Staj yaptıktan sonra:
Q1) Belgelerin teslimi için son tarih ne zamandır?
A1) Staj raporlarının son teslim tarihi bir sonraki dönemin başlangıcından bir ay sonrasıdır.
Q2) Eğer zamanında teslim edemezsem ne olur?
A2) Her geç kaldığınız gün için bir staj gününüz silinecektir. Herhangi bir mazeret kabul edilmemektedir.
Q3) Belgelerimi nereye teslim etmem gerekiyor?
A3) Belgelerinizi Figen Hüner’e teslim etmeniz gerekiyor.
Teslim ile İlgili Önemli Not: Belgelerinizi teslim ettiğinizde imzalamanız gereken bir TARİHLİ bir LİSTE bulunmaktadır. EĞER LİSTEYİ İMZALAMAZSANIZ, STAJINIZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ. Bunun için:
-- Belgelerinizi başkasına teslim etmeyiniz.
--  Listeyi imzalamadan belgelerinizi teslim etmeyiniz.
-- Belgelerinizi elden teslim ediniz. Kapının altından atmayınız veya sekreterlikte bulunan danışman posta kutusuna  koymayınız.
Q4) Teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?
A4) Teslim etmeniz gereken belgeler:
-- Staj defteri,
-- Staj tamamlama formu, üniversitenin Hesap İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
-- Staj sicil formu. Staj sicili formu kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. (İşvereniniz tarafından bölüme mühürlü bir zarf içerisinde de postalanabilir).
-- Varsa yaptığınız staj ile ilgili diğer belgeler  (programların çıktıları, kullanım kılavuzlar, vb.)
Daha detaylı bilgi için:
Q) Diğer sorularım için kime başvurabilirim?
A) Diğer akademik konulardaki sorularınızı staj danışmanınıza sorabilirsiniz. Bizzat gelerek veya e-mail yolu ile de danışabilirsiniz. İdari konulardaki sorularınızı Figen Hüner’e sorabilirsiniz.