Staj

Önemli !

  • Staj yerini esas olarak öğrenciler kendileri bulurlar.
  • Yasa gereği Boğaziçi Üniversitesi tarafından sigortanızın yapılmış olması gerekmektedir. Aksi halde stajınız geçerli olmayacaktır. Staj bildirim formunu final döneminin SON gününde stajınızdan önce getirmeniz gereklidir.
  • Bütün damga ve mühürler staj yaptığınız şirkete veya enstitüye ait olmalıdır.
  • Eğer GENEL RAPORUNUZU elektronik formatta yazdıysanız, sadece staj defterinizin basılı versiyonunu değil, aynı zamanda genel raporun elektronik versiyonunu da yollamanız gerekmektedir. Elektronik format için Microsoft Word Formatı kullanılmalıdır. Staj defteri ilan edilen e-mail adresine ayrıca gönderilmelidir.

§  Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden lisans derecesi alabilmek için en az 60 iş günü stajı yapmak zorunludur.

 

Staj Yerine Gitmeden Önce

1.Staj hakkındaki dökümanları, sıkça sorulan sorular (Staj hakkında SSS) ve Staj İçtüzüğü okumanız gerekmektedir.

2. Final sınavlarının başlangıç tarihine kadar Staj Bildirim Formunu  ve Sigorta yazısını doldurup staj danışmanına imzalatın. (Bunun için söz konusu dökümanları Figen Hüner’in ofisine bırakın, onay sonrası sigorta formunu sigorta işlemlerini tamamlamak için alın)

3. Mühendislik Dekanlığından Staj Sicil Belgesi formunu alın. Firmalar stajınızın zorunlu olduğunu belirten bir belge talep edebilir. Bu belge de dekanlıktan temin edilebilir. Dekanlık Güney Kampüste bulunmaktadır)

4. Staj defterini indirip, staj yerine yanınızda götürün. Staj defteri Mühendislik Dekanlığı örün sayfasından indirilmelidir. Başka bir formattaki defterler kabul edilmez.

5.Staj tamamlama formunu indirip, yanınızda götürünüz.

6. Staj ücreti alıyorsanız FonKatkısı1, FonKatkısı2 ve Ödeme Dekontu; staj ücreti almıyorsanız FonKatkısı1 hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. FonKatkısı formlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

 

FonKatkısı1

FonKatkısı2

 

İş sırasında ve Staj yerinden ayrılmadan önce

1. Staj Defterinin günlük tutanak kısmı günü gününe staj yerinde yazılmalıdır ve kısa ve özlü olmalıdır (gün başına en fazla üç cümleye izin verilmektedir). Günlüğün her sayfası birkaç günün açıklamasını içermelidir.

2. Staj defterinin 1. sayfası, staj sicil belgesi ve staj tamamlama belgesi şirketteki gözetmeniniz tarafından imzalanmalı ve çalıştığınız şirket tarafından damgalanmalıdır

 

Üniversiteye Döndüğünüzde

1.     Staj defterinizi, staj sicil belgenizi ve staj tamamlama formunu sonraki dönemin ilk ayı içerisinde Figen Hüner’e teslim etmeniz gerekmektedir. Basılı dökümanların dışında staj defterini Microsoft Word Formatında ilan edilen e-mail adresine gönderiniz. (dosya adı olarak şu formatı kullanınız: SoyadAdX-Year. Eğer ilk stajınız ise X değeri 1 ikinci stajınız ise 2… olmalıdır)

2.     Staj tamamlama formunu hesap işerine dönem açıldığında en geç bir ay içinde teslim ediniz.

 

Staj Hakkında SSS

Staj İçtüzüğü