Solunum Sesleri Laboratuvarının Uluslararası Başarısı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Solunum Sesleri Laboratuvarı (Lung Acoustics Laboratory – LAL) 1 Şubat 2017’ de başlayıp 1 Ekim 2017 tarihine kadar süren, International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) tarafından desteklenen ve dünya genelinde 18 takımın katıldığı "Bilgisayarlı Solunum Sesi İşleme" bilimsel yarışmasında BU-LAL takımı olarak birinciliği elde etmiştir. 18-21 Kasım 2017 tarihleri arasında Selanik' te düzenlenen International Conference on Biomedical and Health Informatics (ICBHI 2017) konferansında "An Automated Lung Sound Preprocessing and Classification System Based On Spectral Analysis Methods" isimli bildirisini sunan, Eylül 2017 dönemi doktora mezunumuz Dr. Sezer Ulukaya, Dr. Görkem Serbes ve Doktora Tez Danışmanı Prof. Dr. Yasemin P. Kahya adına Bilimsel Yarışma Birincilik ve En İyi Bildiri Ödülünü aldı.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bünyesinde yer alan LAL araştırma labratuvarında yapılan araştırmaların nihai hedefi bir “akıllı stetoskop” tasarlamak ve gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda farklı disiplinlerden biraraya gelen araştırıcılar, özetle, solunum sesleri elde etme ve tanılama için donanım geliştirilmesi ve elde edilen seslerin işlenmesi için yordamlar geliştirilmesi konularında çalışmaktadırlar. LAL’de yürütülmekte olan çalışmalar arasında solunum seslerinin sayısal işaret işleme donanımı ile gerçek zamanda işlenmesi, solunum seslerinin çoklu çözünürlüklü analizi, solunum seslerinin çok kanallı elde edilmesi için sistem geliştirme, hava akışı-solunum sesi arasındaki ilişkinin modellenmesi, akciğerler içindeki ses iletim mekanizmasının modellenmesi ve hastalıklara özgü ek seslerin kaynak yer tespiti vardır.