Prof. Dr. Emin Anarım'ın da Yer Aldığı ITEA Tabanlı ADAX Projesine İkinci Ödül

Prof. Dr. Emin Anarım'ın parçası olduğu ITEA tabanlı ADAX projesi ikinci kez EUREKA Inovasyon Ödülüne layık görüldü. 

 

Kaynaklar: 

[1] https://itea3.org/news/itea-2-project-adax-wins-eureka-innovation-award-2017.html

[2] http://www.eurekanetwork.org/eureka-innovation-award-2017

[3] http://vileda.cmpe.boun.edu.tr/news/adax-project-got-itea3-award

 

 

https://ee.boun.edu.tr/tr/prof-dr-emin-anarimin-da-yer-aldigi-itea-tabanli-adax-projesine-ikinci-odul#overlay-context=prof-dr-emin-anarim-part-itea-based-adax-project-two-prestigious-eureka-innovation-awards