PHYS 201

PHYS 201
PHYS201 Fizik III
Credits: 
4
Yük ve madde, elektrik alan, Gauss Yasası, elektrostatik potansiyel, kapasite, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampere Yasası, Faraday Yasası, endüktans, maddenin manyetik özellikleri (Haftada bir laboratuvar seansı). Önşart: PHYS 101 veya PHYS 121