MNL: Mikro Nano Niteleme Laboratuvarı

Lab Image: 

Mikro Nano Niteleme Laboratuvarı (MNL) nanomekanik sistemlerin, mikroelektromekanik sistemlerin, mikrooptomekanik sistemlerin, tıbbi mikro araçların, bununla birlikte radyo frekans mikroelektronik devrelerin tasarlanması, modellenmesi ve niteliklerinin belirlenmesi ile ilgilenir. Laboratuvarın tasarım yetenekleri, sonlu eleman tabanlı fiziksel modellemeyi, eşdeğer sistem modellemeyi, tümdevre tasarımını, toplu elemanlı mekanik modellemeyi içerir. MNL’deki deneysel niteleme çalışmaları titreşim-genlik ölçümü, mikrosistemlerin dinamik nitelemesi, yüksek frekans dağılmış parametreli modelleme, fiberoptik iletim sistemleri konularına odaklanır.

Research Fields: 
Research Title: 
Photonics Integrated Medical Microsystems CAD for colonic polyps in CTC, Supine/Prone 3D Colon Registration Micro Opto Electro Mechanical Display Systems Design, fabrication and characterization of silicon and metal based two-dimensional displays for retinal scanning Radio Frequency Integrated Circuit Design LNA, mixer and RF front-end design of the CMOS receivers for medical applications Low Noise Amplifier Design for MRI Systems Ultra low noise mini-amplifiers for 1.5T and 3T MR Imaging Equipment Monolithic Integration of MEMS and Electronics Integration of CMOS devices with electrostatic MEMS, Polymer MEMS integrated displays Alternative Materials for Microsystems Polymer and metal based micromechanical structures
Lab Page: 
Research