Misyon - Eğitim Amaçları

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans programının hedefi: "Öğrencilere mükemmel bir mühendislik, temel bilimler ve dil eğitimi sağlayarak onları dünyanın herhangi bir yerinde başarılı profesyonel kariyerlerini sürdürebilecek ve/veya lisansüstü programlarda başarılı olabilecek düzeye getirmektir."
 
 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün öğrencilerine karşı özgörevi;
 
 (i) Lisansüstü çalışmalarını desteklemek üzere temel bilimler, matematik ve mühendislik alanlarında güçlü bir alt yapı sağlamak;
 (ii) Profesyonel kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları geniş eğitim yelpazesini, sağlam teknik altyapıyı ve uygun analitik becerileri kazandırmak;
 (iii) Gittikçe küreselleşen çalışma ortamlarında başarılı olmak için gereken beceri ve yönelimleri bir arada vermek;
 (iv) Mühendisliğin etik, toplumsal ve çevreyle ilgili etkileri hakkında bilgi edindirmek ve bu etkilerin önemini kavrama fırsatları yaratmaktır.