MiRaCL: Mikrodalga Radar ve İletişim Laboratuvarı

Lab Image: 

Mikrodalga Radar ve İletişim Laboratuvarı çeşitli platformlardaki radar sistemlerine, alıcı-verici yapılarına ve radar görüntüleme algoritmalarına odaklanmaktadır. Laboratuvarın çalışma kapsamı, hem yazılım tanımlı radyolar kullanarak hızlı radar prototipleme, radar görüntüleri ve s-parametre ölçümleri gibi bina-içi çalışmaları hem de çeşitli mobil platformlarda radar sistemleri uygulamak ve farklı ortamları izlemek için açık alan çalışmaları içerir. Radar sistemleri çalışırken radar platformlarını kontrol edilmesi, uygun antenler tasarlanması, farklı ihtiyaçlar için RF-önuç ve yüksek hızlı elektronik devrelerin tasarımı ve radar sinyal işleme algoritmaları geliştirmek gibi farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını teşvik eder. Laboratuvar, tasarım ve araştırma sürecini desteklemek için çeşitli yüksek frekanslı RF sinyal jeneratörleri, 26.5GHz Spektrum Analizörü, 40GHz Vektör Network Analizörü ve örnekleme osiloskoplarına sahiptir.

 

Laboratory People-Academics: 
Lab Page: 
Research