ME 210

ME 210
Malzeme Bilimi
Credits: 
3
Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve düzenler. Yapısal kusurlar. Atom hareketleri. Malzeme deformasyonları. Fiziksel özellikler. Endüstriyel alaşımlar. Malzeme özelliklerinin yapıdaki değişikliklerle modifikasyonu. Metal olmayan malzemeler.
Prerequisite: 
PHYS 130, CHEM 105