MATH 202

MATH 202
Diferansiyel Denklemler
Credits: 
4
Birinci dereceden diferansiyel denklemler, ikinci dereceden lineer denklemler, Wronskian, parametrelerin değişimi, homojen ve homojen olmayan denklemler, seri çözümler, Laplace dönüşümü, birinci dereceden lineer denklem sistemleri, sınır değer problemleri, Fourier serileri. Önkoşul: MATH 101 veya MATH 132, MATH 201.