Lisansüstü Programları

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı minimum 24 kredilik ders yükü ve bir adet tez çalışmasını içermektedir. Toplam kredi yükünün en az 12si opsiyon derslerinden, diğer 12 si ise seçmeli derslerden alınmalıdır. Opsiyon dersleri, Elektronik, Kontrol sistemleri ve Haberleşme alanları arasından birinden, öğrencinin danışmanın da onayıyla seçilir.
 
Seçmeli dersler ise Elektrik Elektronik mühendisliği yüksek lisans dersleri ya da Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü lisanüstü dersleri arasından, danışmanın onayına bağlı olarak seçilir.
 
DOKTORA PROGRAMI
 
Elektrik Elektronik Mühendisliği doktora programı, Elektrik Elektronik Mühendisliği opsiyon dersleri ve Enstitü tarafından açılmış dersler arasından danışman gözetiminde seçilen minimum 24 kredilik ders yükünü ve Enstitü kurallarına gore hazırlanmış bir tez çalışmasını kapsamaktadır.
 
MEKATRONİK İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
Boğaziçi Üniversitesi tarafından disiplinlerarası bir program olarak açılan Mekatronik Yüksek Lisans Programı’nda, mekatronik sistemlerin esasları, tasarımı, analizi ve işletimi konuları detaylı olarak ele alınmaktadır. Hedef öğrenci kitlesi otomasyon ve kontrol ile ilişkili endüstriyel kuruluşlarda çalışan ya da konuya ilgi duyarak ilgili kuruluşlarda iş arama niyetinde olan mühendislik ve fizik bölümleri mezunları ile teknik eğitim fakültesi mekatronik, elektrik, elektronik, makine bölümleri mezunlarıdır. Dersler hafta içi Pazartesi-Cuma günleri 19:00-21:50 ve Cumartesi günleri 10:00-12:50, 14:00-16:50 saatleri arasında verilmektedir.
 
Mekatronik Yüksek Lisans Programı 30 kredilik ders yükünü ve bir proje çalışmasını içermektedir. Öğrenciler programı 3 veya 4 dönemde, 4 çekirdek, 6 seçmeli ders ve 1 proje dersi alarak bitirebilirler. Mekanik Sistemler, Elektronik/Kontrol ve Endüstriyel Enformatik ders kümelerinin her birinden en az 1 ders alınması gereklidir. Program hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:
 
FİNANSAL DESTEK FIRSATLARI
 
Tüm yüksek lisans öğrencileri, tam zamanlı araştırma görevlisi olarak desteklenecekleri maddi ödenek sağlanmış araştırma projelerinde görev almak için teşvik edilmektedirler. Bunun yanında 21 lisanüstü öğrencisi araştırma veya öğretim asistanı olarak akademik kadroda bulunmaktadırlar. Özellikle doktora öğrencileri, araştırma projelerinde araştırma asistanı olarak desteklenmekte, ya da araştırma ve öğretim asistanı olarak tam zamanlı kadrolarda çalışmaktadırlar. Araştırma projeleri, TÜBİTAK, TÜBA, BAP, EU Framework Programları ve sanayi tarafından maddi destek almaktadır. Başvuracak adaylara, güncel olarak aktif olan programlar ve açık pozisyonlar hakkında bilgi almaları için öğretim üyeleri ile iletişime geçmeleri ve/veya araştırma laboratuvarları sayfalarını ziyaret etmeleri önerilir. 
 
Bölüm içerisinde sağlanan finansal desteklerin yanısıra TÜBİTAK tarafından yönetilen yurtiçi lisansüstü burs programı da yüksek lisans ve doktora adaylarının başvurularına açıktır. Türk vatandaşı olan adaylar/öğrenciler 2211 sayılı burs programından yararlanabilirken uluslararası öğrenciler 2215 sayılı burs programından yararlanabilmektedirler.