Lisans - Transfer Başvuruları

Ne zaman başvurmalıyım?
Bahar Dönemi için: Ocak ayının ilk yarısında
Güz Dönemi için: Temmuz ayının ikinci yarısında
 
Başvuru için nitelikli miyim?
Temel Bilimler ve/veya Mühendislik Fakültesi’nde bir lisans programına kayıtlı öğrenci olunmalıdır.
GNO en az 3.50/4.00 (veya eşdeğer) olmalıdır.
Aktarılan dersler için not ortalaması en az 3.60/4.00 olmalıdır.
İngilizce yeterlilik şartı sağlanmalıdır: TOEFL (bilgisayar-tabanlı minimum 213, TWE: minimum 4.5 ya da yazılı sınav minimum 550, TWE: minimum 4.5 ya da IBT Test: 79, TWE: 24) ya da IELTS’ten minimum 7.0 ya da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BUEPT: http://www.yadyok.boun.edu.tr/)’dan minimum 60 gereklidir.
Diğer üniversitelerde eğitim gördüğü dönem başına en az 12 kredi aktarılmalıdır.
Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer bölümlerinde öğrenim gördüğü dönem başına en az 9 kredi aktarılmalıdır.
Boğaziçi Üniversitesi'nde herhangi bir bölüme kayıt olma hakkı tanıyan ÖSS Matematik-Fen puanına sahip olunmalıdır.
 
Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
Doldurulmuş fotoğraflı başvuru formu
Lisans eğitimi resmi transkripti (başvuru sahibinin öğrenim gördüğü üniversiteden doğrudan Kayıt İşleri’ne gönderilecek)
Lise diploması fotokopisi
Başvuru sahibinin öğrenim gördüğü üniversitede disiplin kaydını gösteren resmi belge (sadece Türk üniversitelerinden başvuruyorsanız)
İngilizce yeterlilik belgesi
ÖSS sonuç belgesi fotokopisi
Başvuru ücreti makbuzu
 
Nereye başvurmalıyım?
Öğrenciler Güney Kampüs’teki Kayıt İşleri Ofisi’ne başvuru yapmalıdırlar.
 
Nasıl Değerlendirileceğim?
Adaylar bölüm tarafından hazırlanan yazılı bir sınava tabi tutulacaktır. Bu sınavı başarıyla geçen adaylar bölüm yönetimi ile sözlü mülakata girmeye hak kazanacaktır. 2. sınıf için başvuracak öğrenciler 1. sınıf matematik ve fizik derslerinden, 3. sınıf için başvuracak öğrenciler Elektrik Devreleri I ve II (EE 201 ve EE202), Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 212) ve Sayısal Sistemler (EE 240) derslerinden sorumlu olacaktır. Adaylar bölüm yönetimi tarafından, Boğaziçi Üniversitesi Transfer Kuralları uyarınca değerlendirilecektir.
İlgili süreçlerden başarıyla geçilmesi halinde adayın başvurusu bölüm tarafından Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na sunulacak ve sonuç üniversitemizin internet sitesinde (www.boun.edu.tr) açıklanacaktır. Transfer öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler aldıkları dersleri ve içeriklerini katalog halinde bölüme sunmalıdır.
 
Bölüme transfer edilecek öğrenci sayısında bir kota var mı?
Güz Dönemi
İkinci sınıf için üniversite içi transferler 3
Üniversite dışından transferlerin sayısı YÖK tarafından ilan edilecek
Birinci sınıf için üniversite içi transfer 1
Bahar Dönemi
İkinci sınıf için üniversite içi transferler 2