Eğitim Laboratuvarları

İlgili Dersler: EE 450 (Kontrol Teknolojisi ve Dizaynı) Ekipmanlar: 10 Adet Bilgisayar (Aidata, Dell, IBM) 5 Adet The DIGIAC 1750 Eğitim Seti 9 Adet Analog Geri-Besleme Ünitesi 33-110 9 Adet Mekanik Geri-Besleme Ünitesi 33-100 9 Adet Dijital Geri-Besleme Ünitesi 33-120 17 Adet Osiloskop (GW Instek, Hameg, Gould,  Tektronix) 9 Adet Multimetre (Brymen) 21 Adet Güç Kaynağı (Geri-Besleme) 1 Adet Değişken Faz Üreteci (TWG500) 2 Adet Micamaster Mikroişlemci Uygulama Eğitim Seti 1 Adet Mikrobilgisayar Eğitim Seti (Siemens) 1 Adet Adımlı Motor (Schrittmotor) Amaç: Kontrol Sistemleri Laboratuvar seansları, derslerde anlatılan temel konuların uygulamalarını içeren 4 farklı deney grubundan oluşur. Bu deney setleri EE 450 dersi boyunca işlenen ölçüm ve geri-besleme kontrolü kavramlarının temel uygulamalarıdır. DC Motor düzeneği aşağıda belirlen deneyler haricinde farklı kontrol algoritmaları kullanan deneylerde de kullanılabilir. Aynı zamanda mevcut deney düzeneklerini kullanan bir tasarım projesi de verilebilir. İlk deney seti, bazı fiziksel sistemlerin kontrolünde temel yapı taşı olan kanallı opto-transdüser, gerilimölçer ve I.C. temelli sıcaklık transdüseri gibi giriş transdüserleri ve aktüatörleriyle ilgilidir. İkinci set birinci setin devamı olmakla beraber DC sarmal bobin gibi çıkış transdüserlerini kullanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü setlerde servo geri-besleme kontrolü için kalıcı mıknatıs DC motoru kullanılmaktadır. Öncelikle bir analog deney düzeneği kullanılarak DC motorların karakteristiği incelenmektedir. Geri besleme kazancı ve hız geri-beslemesinin etkisi DC motorda pozisyon kontrolüyle gösterilmektedir. Sonrasında bir bilgisayar arayüzü (A/D ve D/A çeviriciler içeren) bulunan dijital kontrol düzeneği kullanılmaktadır. İlk olarak kontrol algoritmaları kullanan bir bilgisayar, pozisyon ve hız ölçümlerini sağlayan bir dijital kodlayıcıyla (encoder), pozisyon ve hız kontrol deneyleri tekrarlanmaktadır. Bu deneylerden sonra oransal, türevsel ve integral (PID) kontrol kavramları tanıtılmakta ve dijital kontrol düzeneğinde pozisyon kontrolü için test edilmektedir.
İlgili Dersler: EE335 (Elektronik Laboratuvarı-I), EE336 (Elektronik Laboratuvarı -II) ve EE439 (Elektronik Laboratuvarı -III). Donanım: 12 Tektronix TDS-2002B 60 MHz Sayısal Bellekli Osiloskop 15 Hameg HM-8012 Multimetre 13 Hameg HM-7042/3 32V, 0.5A DC Güç Kaynağı 12 Hameg HM-203-7 20 MHz Analog Osiloskop Elektronik deney tezgahları ve deney devreleri Amaç: Elektronik laboratuvarı, 3. sınıf öğrencilerinin EE 335 ve EE 336 dersleri kapsamında basit elektronik deneyler gerçekleştirdiği, 4. sınıf öğrencilerinin ise EE 439 dersi kapsamında daha özelleşmiş devrelerle uğraşma şansı bulduğu bir lisans laboratuvarıdır. Seçilmiş entegre devrelerinin, basit elektronik devre bloklarının ve belirli görevler için özelleşmiş elektronik devrelerin kullanılarak pasif ve aktif devre elemanlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesine bununla beraber ölçüm aletlerinin ve tekniklerinin etkili olarak kullanılmasına uygun bir şekilde donatılmıştır. Bütün cihazlar öğrencilerin hem geleneksel hem de çağdaş analog ve sayısal cihazlarla çalışabileceği üzere yenilenmiştir. Bu laboratuvar özellikle 4. sınıfta elektronik opsiyonunu seçen öğrenciler için istenilen ekipmanlarla, zaman kısıtlaması olmadan çalışma imkânı sunar; dolayısı ile öğrencinin isteği ve ilgisi doğrultusunda özgür bir ortam sağlar. Yukarıda bahsedilen laboratuvar dersleri dışında, dönem ödevlerinin bir parçası olarak devre tasarım ve uygulama deneylerine (EE 437 ve EE 438), mezuniyet projelerine (EE 491, EE 492) ve lisansüstü çalışmalarına ev sahipliği yapar. Laboratuvar dahilinde olan ayrı bir odada, baskılı devre kartı, mekanik matkap vs. gibi cihazlar da kendi baskı devresini üretip tasarımını kutulamasıyla beraber tamamlamak isteyen öğrenciler için mevcuttur. Çalışma saatleri dahilinde daha fazla deney çalışması yapmak isteyen her öğrenciye kapısı açıktır. Öğrencilerimizi, akademik veya endüstriyel, profesyonel yaşama hazırlamak için onlarla olumlu iletişim kullanarak iş birliği yaparız.
İlgili Dersler: EE443 (Mikroişlemciler). Laboratuvar Ekipmanları: Altera şirketinin üniversite programı kapsamında bağışlanan 20 adet DE1-SoC değerlendirme seti. Bu setler Arm Cortex A9 tabanlı, 32-bit mikroişlemcilerle kullanılmaktadır ve Altera şirketinin Cyclone V yongada sistemine (system on chip & SoC) sahiptir. 28 nm teknoloji kullanılarak üretilen Cyclone V’in bir kısmı, çevre birimleri ve arayüzleri oluşturmak için kullanılabilecek FPGA’den oluşmaktadır. Diğer kısmı ise Arm tabanlı mikroişlemciyi teşkil eden bütünleşik HPS’dir. İçerisinde 64-bit Windows 7 Professional, Altera şirketinin izleme yazılımı ve Quartus II kurulu olan 5-10 adet bilgisayar (Intel Core i5-4590, 3.3 GHz, 6 MB ön bellek, 8 GB RAM, 120 GB SSD bellek, 400 GB Sata bellek, LCD monitör). Yongada sistemin zamanlayıcısının periyot, frekans ve dalga genişliğinin ölçümünde kullanılan 8 adet osiloskop. PS/2 girişi üzerinden yongada sistemle haberleşme deneyleri için kullanılan 10 adet PS/2 klavye. Laboratuvar Amacı: Bu laboratuvarı kullanan öğrencilerin, mikroişlemcilerin ya da yongada sistemlerin yazmaçları, adresleme türleri, komut setleri, bellek yapıları, işkesme sinyalleri, seri haberleşme protokolleri (SPI ve I2C), analog-dijital çeviri birimleri ve zamanlayıcıları hakkında tecrübe edinmeleri hedeflenmektedir. ARM Cortex A9 tabanlı 32-bit mikroişlemcilerin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Laboratuvardaki bilgisayarlarda kullanılan Altera şirketinin izleme yazılımı ve Quartus II yazılımında Assembly ve C programlama dili kullanılarak yongada sistemin kullanımı öğretilmektedir.    
İlgili Dersler: EE140 (Sayısal Sistemler), EE208 (Temel Devre Tasarım ve Ölçümü), EE598 (İleri Sayısal Tasarım)   Ekipmanlar: 17 Prototipleme Panosu/Prototipleme setleri (SC-2075 Çıkış Erişimli Prototipleme İşaret Araçları Kutusu), 15 Veri Erişim Araç Kutusu (NI PCI 6221 – M Serisi – Çokluişlev I/O&NI-DAQ), 2 Veri Erişim Araç Kutusu (NI PCI 6052E Çokluişlev I/ONI-DAQ), 17 FPGA Panosu (Xess XSA-200), 17 FPGA genişleme panosu (Xess XST-3), Analog ve Sayısal Multimetreler, Osiloskoplar, İşaret Üreteçleri, Gerçek RMS Gerilimölçerler, Vakum Tüp Gerilimölçerler, baskı devre üretim gereçleri: Ultra Vitalux UV lambası, fırın, kimyasallar, baskı devre kesici, mekanik matkap. 16 kişisel bilgisayar.  Amaç: Elektriksel Ölçüm ve Ağlar Laboratuvarı öğrenciye temel ölçüm araçlarını ve tekniklerini kullanmaya yeterli bilgiyi sağlamak üzere kurulmuştur. Bu teknikler derslerde tanıtılan kavramları tamamlayacak şekilde belirlenmiştir. Ek olarak, öğrenci deney sonuçlarını etkili bir şekilde kaydetmeyi ve sonuçları yazılı bir raporda sunmayı öğrenmelidir. Diğer bir deyişle laboratuvar amaçları: 1. Yaygın ölçüm araçlarının kullanımında yeterlilik kazanmak; 2. Elektrik devre analiz kavramlarını sağlamlaştırmak – endüktans, sığa ve sanal direni; AC ve DC gerilim ve akımlar, fazörler, AC güç (gerçel ve reaktif, anlık ve ortalama), seri ve paralel tınlaşım devre davranışı, doğrultucu devreler, aktarım karakteristikleri, istatistiksel örnekleme; 3. Şematik diyagramlar çizmek, basit analog devrelerin SPICE ile benzetimini yapmak, baskı devre üretmek; 4. Sayısal devreler kurmak, National Instruments’a ait veri edinim araç kutuları ve LabView yazılımını kullanarak sayısal işaret uygulamaları yapmak ve sayısal çıkışlar elde etmek; 5. Bir yüksek seviye donanım tarif dili (VHDL) kullanarak tasarlanmış çok büyük ölçekli sayısal sistemler gerçeklemek; 6. Yöntemlerin, sonuçların ve çözümlemelerin kalıcı ve yazılı tarifleri olarak öz fakat bütünlüklü laboratuvar defterlerinin tutulması yoluyla iletişim becerileri geliştirmek; 7. Kuramsal öngörüleri deneysel sonuçlarla karşılaştırmak ve ortaya çıkan farklılıkları çözmek.
Teleiletişim laboratuvarı, öğrencilere analog ve sayısal iletişimin çeşitli yönleri hakkında deneyim kazandırmaya yardımcı olur. Laboratuvar, lisansüstü öğrenciler için uygulamalı araştırma fırsatlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans derslerine de hizmet vermektedir: EE 479 Teleiletişim Laboratuvarı ve EE 562 Mikrodalgalar. Laboratuarda bulunan Faraday kafesi, harici elektrik alanlarını engeller ve araştırmacıların iletişim vericilerini ve alıcılarını doğru bir şekilde tasarlamasına ve sınamasına olanak tanır. Laboratuvarın bu bölümünde yapılan güncel araştırmalardan biri gürbüz ultra geniş bant (UWB) iletişim alıcı ve vericilerinin tasarımıdır. Teleiletişim deney takımları, temel ölçüm aletleri ve izge çözümlüyücüleri EE 479 Teleiletişim Laboratuvarı dersine yardımcı olmaktadır. Öğrenciler, temel analog-sayısal çevriminden gelişmiş sayısal kiplenim yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede teleiletişimin çeşitli yönlerini içeren donanım deneyleri yapmaktadır. Ek olarak, öğrencilerin yazılım deneylerini tasarlamalarını ve doğrulamalarını sağlamak için LabView yazılımı yüklü bilgisayarlar da laboratuvarda yer almaktadır. Mikrodalga deney setleri, mikrodalga im üreteçleri ve bunlarla ilişkili ölçüm aletleri, lisansüstü seviyesindeki EE 562 Mikrodalgalar dersi öğrencilerine mikrodalga iletim hatlarının çeşitli yönlerini tasarlayıp deneyimlemelerini sağlar.