Araştırma Laboratuvarları

Boğaziçi Üniversitesi Sinyal ve İmge İşleme (BUSIM) laboratuvarı en üretken çokdisiplinli araştırma çevrelerinden biridir. BUSIM’in araştırma uzayı imge işleme kuramını ve uygulamalarını, konuşma işlemeyi, video kodlamayı, bilgisayarla görmeyi, iletişim için sinyal işlemeyi, güvenlik ve biyometriyi kapsar. Çalışmaya başladığı 1993 yılından bu yana yirminin üzerinde doktora öğrencisi ve yüze yakın yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir. BUSIM birçok konuk araştırmacıya ve birçok ulusal ve uluslararası projeye ev sahipliği yapmıştır. 
VAVlab (Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Grubu), imge ve sinyal işleme ve çözümleme alanında araştırmalar yürüten çokdisiplinli bir gruptur. Uygulama alanları çoğulortam ve endüstriyel uygulamalardan tıbba  kadar çeşitlilik gösterir, tanılama ve karar destek sistemlerini, tıbbi imge işlemeyi ve analizini, benzetmeleri, beyin ağları analizini, biyoalgılayıcı sinyali analizini ve endüstriyel nesnelerin interneti uygulamalarını içerir. VAVlab ulusal ve uluslarası arası akademik çevreyle geniş bir işbirliği ağını sürdürür.
BUMEMS  mikro-elektro-mekanik sistemler(MEMS) , polimer ince film mikro üretimi, polimer elektronik, polimer ışık yayan diyodlar,  mikroakışkanlar, entegre kablosuz  sensörler ve sürücüler,  nano ve mikro desenleme için elektrokimyasal aşındırma ve  çöküntü alanlarında araştırma amaçlı kullanılmak üzere prototip geliştiren bir üretim labaratuarıdır.
Mikro Nano Niteleme Laboratuvarı (MNL) nanomekanik sistemlerin, mikroelektromekanik sistemlerin, mikrooptomekanik sistemlerin, tıbbi mikro araçların, bununla birlikte radyo frekans mikroelektronik devrelerin tasarlanması, modellenmesi ve niteliklerinin belirlenmesi ile ilgilenir. Laboratuvarın tasarım yetenekleri, sonlu eleman tabanlı fiziksel modellemeyi, eşdeğer sistem modellemeyi, tümdevre tasarımını, toplu elemanlı mekanik modellemeyi içerir. MNL’deki deneysel niteleme çalışmaları titreşim-genlik ölçümü, mikrosistemlerin dinamik nitelemesi, yüksek frekans dağılmış parametreli modelleme, fiberoptik iletim sistemleri konularına odaklanır.

Sayfalar