ISL: Akıllı Sistemler Laboratuvarı

Lab Image: 

Akıllı sistemler belli çeşit algılayıcılar ile ortamdan geribesleme alan ve alınan bu bilgiye göre ortamla otonom biçimde etkileşim kuran bileşenlerden oluşur. Laboratuvarın amacı öngörülebilir ve kararlı davranışlar gösteren akıllı sistemler tasarlamaktır. Çalışma yapılan alanlar arasında gözlemci robotlar, robot takımları ve protein katlanma davraşını simüle eden yazılımlar gösterilebilir. Daha özel olarak dinamik sistemler, algılayıcı tabanlı geribeslemeli kontrol sistemleri ve çoklu robotların  koordinasyonu üzerine yoğunlaşılmıştır.

Research Fields: 
Research Title: 
Multi-Robots
Research SubTitles: 
Multi-Robot Coordination and Cooperation
Sensory Data Fusion for Multi-Robot Teams
Research Title: 
Robot Vision
Research SubTitles: 
Scene Representation and Recognition for Attentive Robots
Research Title: 
Robot Behaviors
Research SubTitles: 
Vision-Based Map Building and Outdoor Exploration
Character-Based Robots and Navigation
Research Title: 
Bio-Informatics
Research SubTitles: 
Protein Folding as Coordinated Linked Robot Navigation
Lab Page: 
Research