EE 374

EE 374
İletişim Mühendisliği
Credits: 
4
İletişim sistemlerinin yapıtaşları. Sinyal çeşitleri, genelleştirilmiş fonksiyonlar. Hilbert dönüşümü ve analitik sinyaller. Doğrusal ve açısal kipleme yöntemleri, frekans çoğullama. Örnekleme, nicemleme, Darbe Kod Kiplenimi (PCM), Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi (DPCM), Delta Kodlaması (DM), Zaman Bölüşümlü Çoğullama (TDM), darbe iletimi. Temel bantta veri iletimi: Nyquist koşulları. Kiplenimli iletim ve sayısal kipleme yöntemleri: Kipleme sistemlerinin gürültü analizi.