EE 352

EE 352
Sistem Dinamiği ve Denetimi
Credits: 
3
Diferansiyel denklemler, transfer fonksiyon ve Laplace tarsnform yöntemleri ile doğrusal denetim sistemlerinin analizi. Kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı. Routh Hurwitz ve Root Locus yöntemleri. Frekans uzayinda sistem analizi. Frekans yanıtı metodları. Bode ve Polar grafik yöntemleri. Nyquist kararlilik teoremi. Denetim sistem tasarımına giriş.