EE 352

EE 352
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Credits: 
3
Diferansiyel denklemler, transfer fonksiyonu ve Laplace transform yöntemleri ile doğrusal kontrol sistemlerinin analizi. Kapalı döngü sistemlerin kararlılığı. Routh Hurwitz ve kök yereğrisi yöntemleri. Frekans uzayında sistem analizi. Frekans yanıtı metoları. Bode ve kutupsal grafik yöntemleri. Nyquist kararlılık teoremi. Kontrol sistemleri tasarımına giriş.