EE 304

EE 304
Enerji Dönüşümü
Credits: 
3
Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç evreli sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeler, eşdeğer devreler, ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç edimi. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı direni makinaları, eşsürümlü direni makinaları, doğru akım makinaları. Eşölçümlü değişken akımlı eşsüremli makinalar. Eşölçümlü değişken akımlı endüksiyon makinaları.