EC 102

EC 102
Ekonomiye Giriş 2
Credits: 
3
Milli gelir ve milli gelirin belirlenmesi, milli gelirdeki değişimler, toplumsal maliyenin elemanları, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme, Türk ekonomisindeki örnekler ve uygulamalar.