EC 101

EC 101
Ekonomi Girişi 1
Credits: 
3
Ekonominin doğası, kapsamı ve yöntemleri; fiyat sistemine genel bir bakış; tüketici davranışları; firma teorisi; Türk ekonomisinden illüstrasyon ve uygulamalar.