DS Lab: Dinamik Sistemler Laboratuarı

Lab Image: 

DS Laboratuvarı, mekanikten biyolojiye, kavramsal sistemlerden ekonomiye kadar uzayabilen dinamik sistemlerin özelliklerini modellemeyi, simule etmeyi, analiz etmeyi, araştırmayı ve dinamik sistemler için kontrol yöntemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alanının doğası gereği disiplinler arası çalışmayı içinde barındıran DS Laboratuvarı, farklı disiplinlerden çeşitli departmanlar ve enstitüler ile işbirliği yapmaktadır.

Research Fields: 
Research Title: 
Modelling of Population Dynamics in Cell Cultures
Research Title: 
Improvements in the Cardiovascular System Simulation
Research Title: 
Fractional Order Systems
Lab Page: 
Research