Dr. Öğr. Üyesi Sema Dumanlı Oktar TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacı Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Sema Dumanlı Oktar TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacı Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Ulusal Lider Araştırmacılar Programı, bilimsel/teknolojik alanlarda çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarına destek vermeyi amaçlamaktadır.

Dr. Dumanlı, “Canlı Hücrelerle Manipüle Edilen Antenler (AntennAlive)” başlıklı çok disiplinli projesinde Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği ve Bilkent Üniversitesi UNAM’dan araştırmacılar ile birlikte çalışacaktır. Program aracılığıyla araştırma fonunun yanı sıra birçok doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacıya fon sağlanacaktır.

https://drive.google.com/file/d/1nvJKVKtNWJe2jMTCu6_GgBTuqY7zk_CD/view?usp=sharing

 

 

https://ee.boun.edu.tr/tr/dr-ogr-uyesi-sema-dumanli-oktar-tubitak-2247-ulusal-lider-arastirmaci-programi-kapsaminda