Değişim Programları

Değişim/Erasmus programına gitmeden önce EE Bölümü’nün

şartlarıyla ilgili yönetmelikler

Üniversitemizin Değişim olanakları:

http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Akademik/Uluslararasi_Degisim_Olanaklari.aspx

Uluslararası değişim başvuruları doğrudan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://www.intl.boun.edu.tr

Gideceğiniz Üniversite belli olduktan sonra herhangi bir sorunuz varsa bölümün Değişim/Erasmus danışmanı Heba Yüksel’e ulaşabilirsiniz. Yurtdışına gitmeden önce bölümde yapılması gereken isler:

1.     Akademik danışmanınızla görüşerek yurtdışında alacağınız dersleri belirleyiniz.

2.     Saydıracağınız dersler için  “Transfer Dersler Listesi” formunu doldurarak, bu dersleri BU’de veren öğretim üyelerinden imza alınız.

3.     E-dilekçenizi tamamlayınız. E-dilekçenizin onay alması için bütün imzaları tamamlanmış “Transfer Dersler Listesi” formunun taratılmış kopyası dilekçenize eklenmelidir. Yine tüm derslerin kredileri ve akademik danışmanızın imzası bu formda bulunmalıdır. Saydırmak istediğiniz derslerden herhangi birinde onay eksikse, e-dilekçeniz reddedilecek ve tekrar gözden geçirmeniz için tarafınıza geri iletilecektir.

Ders Onayları: Saydırmak istediğiniz dersler için onaylar “Transfer Dersler Listesi” formunda ilgili dersler için BU’deki öğretim üyelerinin imzalarıdır. “CC” ya da “HSS” olarak saydırmak istediğiniz dersler için Değişim/Erasmus Koordinatörü Dr. Heba Yüksel’in onayını almalısınız. “CC – bölüm seçmelisi” olarak saydırmak istediğiniz dersler için akademik danışmanınızın onayını almalısınız. İlgili öğretim görevlilerinden onay alabilmek için detaylı ders tanımı, ders kredisi ve notlandırma yöntemini içeren ders müfredatı belgesi (syllabi) öğretim görevlilerine sunulmalıdır. Dersleri “CC” ya da “HSS” olarak saydırabilmek için BU’ndeki derslerle birebir denk olmaları zorunlu değildir.

Not: Dönüşünüzde Mühendislik Fakültesi’ne sunulmak üzere “Transfer Dersler Listesi” formunun ıslak imzalı halinde beraberiniz bulundurmalısınız. Eğer bu formda bulunan derslerden herhangi birinde değişiklik olursa, yeni bir “Transfer Dersler Listesi” formu doldurulmalı ve ilgili kişilere imzalatılmalıdır.

Değişim/Erasmus programının tamamlanmasından sonra kredi transferiyle ilgili yönetmelikler

Transkriptiniz Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ulaştığında, transkripte belirtilen not ve krediler BUIS sistemine girilir ayrıca transkriptiniz taratılarak sisteme yüklenir. Bu işlem tamamlandığında tarafınıza kredi transfer dilekçesinin başlatabileceğiniz bildiren e-posta gönderilir.

1.     Mühendislik Fakültesi Şartları:

Tüm gerekli imzaları tamamlanmış olan “Transfer Dersler Listesi” formunun asıl kopyası Mühendislik Fakültesi’ne iletilmelidir. Eğer bu formda bulunan derslerden herhangi birinde değişiklik olursa, yeni bir “Transfer Dersler Listesi” formu doldurulmalı ve ilgili kişilere imzalatılmalıdır. Ayrıca formdaki derslerden aldığınız notlar bu forma eklenmelidir. Sonrasında bu formun yazılı kopyası Dekan Ofisi’ne iletilmelidir. Bu formun taratılmış kopyası E-dilekçenizle beraber sunulmalıdır.

2.     E-dilekçenin dolduruluşu

E-dilekçe sistemine giriş yaptığınızda aşağıda görünen görüntüyle karşılaşacaksınız:

“Exchange-Erasmus Credit Transfer” seçeneğine tıkladığınızda transkriptinizde bulunan dersleri göreceksiniz.

Lütfen burada görünen derslerin doğru ders kodu, ismi, kredisi ve notu olduğundan emin olun. Dilekçenin doğru bilgilerle başlatılması sizin sorumluluğundadır. Eğer bir düzelti olması gerektiğini görürseniz lütfen Uluslararası İlişkiler Ofisi’yle iletişime geçiniz. Buradaki danışmanlar düzeltme talebinizi gözden geçireceklerdir. Daha sonraki aşamalarda yapılan düzeltme talepleri dilekçe sürecinizi uzamasına neden olacaktır. Bu yüzden bilgilerin doğru olduğundan emin olun.

Tüm imzaları tamamlanmış “Transfer Dersler Listesi” formunun son halinin taratılmış kopyasını eklemelisiniz. Bu formun asıl kopyasını Mühendislik Fakültesi’ne sunmalısınız.

Dilekçe sürecinizi başlatmak için “Submit” butonuna bastığınızda, dilekçeniz tamamlanmadan önce aşağıdaki sırayla onaylar beklenmektedir:

1.     EE Bölümü Değişim/Erasmus Koordinatörü Dr. Heba Yüksel’in onayı

2.     Akademik danışmanınızın onayı

3.     EE Bölüm Başkanı onayı

4.     Mühendislik Fakültesi’nin onayı

 

3.     Geçme/Kalma Not Transferi

Gittiğiniz üniversitede bir öğrenci olarak aldığınız derste başarılı olsanız dahi bu dersi BU’de saydırabilmeniz için notunuzun lisans öğrencileri için “C”, lisansüstü öğrencileri için “B” notuna karşılık gelmesi gerekmektedir. Günümüzden çoğu Avrupa üniversiteleri kendi ulusal notlarının yanında bunlara karşılık gelen ECTS notlarını da vermektedir. 27.06.2012 tarihli BU senato kararına göre ECTS notlarının BU’de karşılık geldiği notları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Lisans öğrencileri için: 

  ECTS Notu              Denk BU Notu           BU Transkriptinde Görünecek Not

         A                                  AA                                              P

         B                                  BA                                              P

         C                                  BB                                              P

         D                                  CC                                              P

         E                                  DD                               (transfer edilmez)

         FX                                F                                  (transfer edilmez)

         F                                   F                                  (transfer edilmez)

Lisansüstü öğrenciler için: 

  ECTS Notu              Denk BU Notu           BU Transkriptinde Görünecek Not

         A                                  AA                                              P

         B                                  BA                                              P

         C                                  BB                                              P

         D                                  CC                               (transfer edilmez)

         E                                  DD                               (transfer edilmez)

         FX                                F                                  (transfer edilmez)

         F                                   F                                  (transfer edilmez)