CMPE 150

CMPE 150
Programlamaya Giriş(C)
Credits: 
3
Bu dersin amacı iki yönlüdür: Öğrenciye bilgisayar ve veri işleme konularında okuryazarlık kazandırmak ve öğrenciyi bir programcı veya bir uygulama yazılımı paketi kullanıcısı olarak bilgisayar kullanıcısı yapmak. Ders bu iki amaç için ayrı kısımlara sahiptir. İlk kısım bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, uygulamalar, bilgisayar endüstrisi ve sosyal konular üzerine haftalık derslerdir. İkinci kısım ise laboratuvarlar ve atölyeler şeklinde organize edilir. Öğrenciler departmanları tarafından seçilen iki alternatiften birini takip ederler: 1) Pascal, C veya Fortran gibi yüksek seviye bir dilde programlama, 2) Kelime işleme, tablolama ve veri yönetimi paketleri gibi uygulama yazılımı paketlerinden oluşan setleri kullanma.