CHEM 105

CHEM 105
Genel Kimya
Credits: 
4
Atom ve moleküler yapılar, katılar, sıvılar, gazlar, elektrolit çözeltileri (özellikleri, asitleri ve bazları, elektrokimya), termodinamik, termokimya ve reaksiyonların hız ve mekanizmaları. Haftada üç saat laboratuar.