BUSIM / SPG: Konuşma İşleme Grubu

Lab Image: 

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konuşma grubu, 1998'de Entropic Research'ten (daha sonra Microsoft tarafından satın alındı) Dr. Arslan'ın bölüme girmesiyle başladı. 2005 yılında Dr. Murat Saraçlar, AT & T Labs Research'ten gruba katıldı. Şu anda konuşma işleme araştırması üzerinde aktif olarak çalışan 6 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Ana konularda, büyük kelime dağarcığı sürekli konuşma tanıma, ses dönüştürme, 3 boyutlu görsel-işitsel sentez, konuşma sentezi, konuşma terapisi ve konuşmacı tanımlama bulunmaktadır. Şimdiye kadar 2 doktora tezi ve 17 yüksek lisans tezi grup üyeleri tarafından tamamlanmıştır. Anabilim dalındaki konuşma araştırmaları ile ilgili dersler şunlardır: Konuşma İşleme, Psikoakustik, Otomatik Konuşma Tanıma, Gelişmiş Konuşma İşleme, İstatistiksel Doğal Dil İşleme. Grup iki Avrupa Birliği Mükemmellik Ağları projesine, yani SIMILAR ve BIOSECURE'e üyedir. Bu projelerin ortaklarıyla olan işbirliği dışında Boğaziçi Üniversitesi Dilbilimi Bölümü, İstanbul Cerrahi Hastanesi ve Anadolu Üniversitesi Konuşma Terapisi Merkezi ile aktif işbirliği bulunmaktadır. Grubun içinden çıkmış olan Sestek (www.sestek.com.tr) adlı ses araştırma şirketi, konuşma tanıma, konuşma sentezi ve ses dönüştürme teknolojisine dayanan ürünlere sahiptir.

Research Fields: 
Research Title: 
Voice Conversion
Research SubTitles: 
Cross-lingual voice conversion for music applications, conversion of pathological voices
Research Title: 
Broadcast News Transcription & Retrieval
Research SubTitles: 
Language modeling for Automatic Turkish Broadcast News Transcription, Spoken Term Detection
Research Title: 
Speaker Recognition
Research SubTitles: 
Robust speaker recognition for mismatch channel and handset conditions, NIST Speaker Recognition Evaluations
Lab Page: 
Research