Prof. Dr. Aydan M.Erkmen (1978)

  • Öğretim üyesi: ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü;  Robot El ve Robot Kontrol ve Mekatronik Laboratuvarlarının eşkurucusu ve yöneticisi; Doktora: Ph.D: George Mason University, 1989
  • Çalışmaları: Biyorobotlar; Akıllı, Kesirli, Sızma tabanlı, Ağ yapılı Kontrol; robot-insan etkileşimi; sosyal robotlar. AB FP6 Projeleri AB FP6 Projeleri TR Koordinatörü: IST Ulusal İrtibat Noktası.
  • Editörlük: International Journal of Robotics and Automation; Springer, Journal of Intelligent and Robotic Systems; Paladyn. Journal of Behavioral Robotics.
  • Ödüller: Springer Handbook of Robotics Kitabı ile PROSE Award for Excellence in Physical Sciences & Mathematics ve PROSE Award in the Engineering & Technology Category; En iyi bildiri ödülleri: NASA/ESA ve ELECO; IEEE Worldwide Outstanding Branch Counsellor.
  • Yayınlar: 144 makale ve bildiri, 13 kitap bölümü, 41 MSc tezi, 9 doktora tezi